4 redenen om een gebouw te laten opmeten

Toegevoegd op 09 januari 2019
4 redenen om een gebouw te laten opmeten

Een gedetailleerde opmeting is de eerste, cruciale stap als u werken wilt uitvoeren aan een gebouw. Maar dat is niet de enige reden waarom opmeten zinvol kan zijn.

Hieronder 4 goede redenen om een gebouw te laten opmeten:

1) Meten is weten

 • Door een gebouw te laten opmeten en uittekenen worden de indeling van de ruimtes, de diktes van de muren, de oppervlaktes en volumes duidelijk. De plannen van de bestaande toestand (= hoe het gebouw nu is) kunnen, net als foto’s van de gevels en interieurzichten, deel uitmaken van de “gebouwenpas”. Dat is een soort identiteitskaart van het gebouw, die in de toekomst gepromoot zal worden.
 • Analyse van die grondplannen kan daarbij bijvoorbeeld aangeven welke muren vermoedelijk dragend zijn. Samen met de doorsnedes en gevelzichten kan bijvoorbeeld de lichttoetreding berekend worden: bij een kamer in een rusthuis moet de oppervlakte van het raam bijvoorbeeld 1/6 bedragen van de vloeroppervlakte.
 • Studie van de plannen kan ook duidelijk maken waar er verborgen ruimtes zijn. Zo liet het Parket de huizen van Marc Dutroux stelselmatig opmeten en uittekenen om geheime bergplaatsen te vinden…

2) Er is meer dan één bezitter

 • Als er meerdere eigenaars (zullen) zijn, zoals bijvoorbeeld in een nieuw appartementsgebouw of bij de opsplitsing van een bestaand gebouw in meerdere woongelegenheden, moeten er exacte grondplannen gemaakt worden waarop de verschillende “kavels” worden aangeduid (welke delen zijn privé, wat is gemeenschappelijk?). Dat wordt de “identificatie van onroerende goederen” genoemd.
 • Deze plannen worden gevoegd bij de notariële akte, zodat onduidelijkheden uit de weg geruimd worden.
 • Op basis hiervan kan bijvoorbeeld het grondaandeel berekend worden (hoeveel elke eigenaar bezit van het perceel, waarop dit gebouw ligt) en daarmee ook de bijdrage bepaald die hij of zij aan algemene kosten moet dragen.

3) U wilt iets (ver)bouwen of installeren

 • Als er geen plannen van een gebouw bestaan, is het laten opmeten en uittekenen de eerste en onontbeerlijke stap om op een realistische manier na te gaan wat ermee kan gebeuren.
 • Als er bijvoorbeeld werken gepland zijn, als er nieuwe gebruikers in het huis zijn, als er een nieuwe functie aan gegeven wordt, … Op basis van correcte plannen is het veel gemakkelijker om nieuwe ontwerpen te maken om het pand in kwestie te verbouwen, uit te breiden of efficiënter in te delen.
 • Isoleren, ventileren, duurzaam verwarmen of energie opwekken en stockeren: alle ingrepen die energie besparen, die het comfort verbeteren of die helpen om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten door een energiedeskundige (de EPB-rapporteur) op voorhand berekend worden op basis van de plannen van een gebouw.

4) Er is mogelijk (ooit) een bouwovertreding gepleegd

 • Gemeente- en stadsbesturen zullen, om de nodige vergunningen te kunnen verlenen voor bepaalde werken, steeds plannen nodig hebben om te zien of dat, wat een eigenaar met een gebouw van plan is, wel mag volgens de regels van de goede ruimtelijke ordening.
 • Werd er in het verleden van alles zonder vergunning bijgebouwd en veranderd aan een pand? Dan is een correcte weergave van de huidige situatie onontbeerlijk om na te gaan of de huidige toestand wel vergund kan worden. Misschien is de toelaatbare bouwbreedte, -diepte of –hoogte wel te groot? Misschien moeten er aanpassingswerken gebeuren? Om te bekijken in hoeverre dit, via het aanvragen van een regularisatievergunning, alsnog in orde kan gekregen worden, is het opmeten van een gebouw vaak de eerste horde die moet genomen worden.

Wilt u een gebouw laten opmeten?

Naast het technische beheer en onderhoud van gebouwen, heeft Botop ook de nodige expertise om topografische opmetingen uit te voeren en digitale plannen te creëren.

Neem contact met ons op, dan bekijken we hoe we u kunnen helpen.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

 1. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. E-Mail*
  Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 3. Telefoon*
 4. Bericht*
  Gelieve een boodschap in te vullen
 5. *
  Ongeldige invoer

Contact Info

LIGGING