Het as-builtplan: meer dan administratieve rompslomp

Toegevoegd op 16 mei 2018
Het as-builtplan: meer dan administratieve rompslomp

Een as-builtplan toont de feitelijke situatie na bouwwerken. Er wordt wel eens afgeweken van het originele plan. Soms kan dat gewoon niet anders. Daarom is het as-builtdossier vaak een betere graadmeter dan het originele plan.

Toegelaten afwijkingen

Kleine wijzigingen ten opzichte van de stedenbouwkundige vergunning hoeven niet altijd een probleem te zijn. Bij de uitvoering van de werken is er een zeker tolerantiemarge die men ook wel het ‘metsershaar’ noemt. Drie types van afwijkingen zijn toegelaten:

 • Werken die niet onderworpen zijn aan de vergunningsplicht, zoals schilderwerken.
 • Werken die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, zoals de aanpassing van niet-dragende muren.
 • Werken met meldingsplicht die binnen de structuur van het gebouw blijven, zoals het verplaatsen van dragende binnenmuren.

Is er sprake van grotere afwijkingen, dan is een nieuwe stedenbouwkundige verplichting nodig.

Bron voor andere dossiers

Een as-builtplan maakt deel uit van het post-interventiedossier (PID) dat bij een gebouw hoort. Dat bevat verder onder meer een lijst van de aannemers en de gebruikte materialen, de toelatingen en bestekken en de info over latere werken. Ook het EPB-dossier maakt deel van het PID. Voor dat EPB-dossier is op zijn beurt een as-builtplan nodig omdat het aangeeft welke resultaten niet zouden stroken met de EPB-eisen.

Onderdelen van het as-builtdossier

Een volledig as-builtplan bevat verschillende elementen:

 • Het grondplan
 • De gevelplannen
 • De doorsneden
 • De oriëntatie
 • Plannen van leidingen en riolering
 • Plannen van de elektrische installatie

Bijkomend nut van het as-builtplan 

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw is het altijd handig te weten hoe het gebouw echt in elkaar zit. Zo kan het bijzonder nuttig zijn te weten waar de leidingen effectief lopen. Maar ook bij een eventuele verkoop kan het as-builtplan de kandidaat-koper extra zekerheid en informatie verschaffen, wat positief kan bijdragen aan de beslissing om effectief te kopen.

Wij zijn gespecialiseerd in topografie en het creëren van digitale plannen. Contacteer ons gerust voor meer info.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

 1. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. E-Mail*
  Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 3. Telefoon*
 4. Bericht*
  Gelieve een boodschap in te vullen
 5. *
  Ongeldige invoer

Contact Info

LIGGING