Stedenbouwkundige vergunning nodig of niet?

Toegevoegd op 26 juli 2017
Stedenbouwkundige vergunning: niet altijd nodig Stedenbouwkundige vergunning: niet altijd nodig

Voor een heel aantal werken in en rond een gebouw is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Maar er zijn ook heel wat werken waar enkel een meldingsplicht geldt. Best handig om weten als je werkzaamheden aan een woning of bedrijfsgebouw plant.

Is een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Het uitgangspunt is duidelijk: voor werken heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die werken kunnen heel divers zijn:

 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Slopen
 • Graven
 • Bomen vellen
 • Reclameborden of afsluitingen plaatsen
 • Andere werken

Maar er zijn uitzonderingen. In die gevallen geldt de meldingsplicht of is zelfs helemaal geen verplichting van toepassing (met uitzondering uiteraard van alle andere wettelijke bepalingen).

Is een melding nodig?

In heel wat gevallen volstaat een melding bij de gemeente. Denk daarbij onder meer aan:

 • Verbouwen, renovatie en onderhoud zonder volume-uitbreiding en zonder gevolgen voor de stabiliteit.
 • Verbouwen van een woning tot zorgwoning zonder uitbreiding, maar met constructieve werken. 
 • Aanbouwen van bijgebouwen zoals een veranda, een carport, een bijkeuken of een andere kleine uitbreiding op het gelijkvloers. De maximale bijgebouwde oppervlakte is 40 m².

Is helemaal niets nodig?

Tenslotte zijn er ook een reeks werken waarvoor noch een vergunnings- noch een meldingsplicht geldt. Het gaat veelal om minder ingrijpende werken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden:

 • Functiewijziging die complementair is aan de woonfunctie.
 • Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, poolhouse, garage of serre. De maximale oppervlakte is 40 m² voor alle gebouwen samen. 
 • Opritten en afsluitingen.
 • Zwembaden, vijvers en terrassen die samen niet groter zijn dan 80 m².
 • Zonnepanelen.

Opgelet: deze lijst is slechts een summiere opsomming. In veel gevallen gelden bepaalde specifieke voorwaarden. De hele lijst met werken en bijhorende voorwaarden kan je hier raadplegen.

Nieuwe regelgeving in 2018

Opgelet: de huidige regelgeving geldt enkel nog voor dit jaar. Vanaf 1 januari 2018 wordt de stedenbouwkundige vergunning vervangen door omgevingsvergunning. Ook de milieuvergunning valt daar dan onder.

Wil je meer informatie over de bouw- en renovatiewerken die wij uitvoeren? Contacteer ons gerust.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

 1. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. E-Mail*
  Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 3. Telefoon*
 4. Bericht*
  Gelieve een boodschap in te vullen
 5. *
  Ongeldige invoer

Contact Info

LIGGING